Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Św. Jan Paweł II


"Apostołem Miłosierdzia Bożego"

nazwał Jana Pawła II dziś już emerytowany papież Benedykt XVI. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Coeli 30 marca 2008 r. Benedykt XVI podkreślił, że cała posługa polskiego papieża była służbą na rzecz "prawdy o Bogu, człowieka i pokoju na świecie".

"Wieczorem niezapomnianej soboty 2 kwietnia 2005 roku, kiedy zamknął oczy na tym świecie, przypadała wigilia tej drugiej Niedzieli Wielkanocy - przypomniał Benedykt XVI. Jak zauważył, "wielu zwróciło uwagę na ten wyjątkowy zbieg okoliczności", jakim była śmierć papieża w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego".


Mówiąc o Janie Pawle II, Benedykt XVI wyraził przekonanie, że jego "długi i wielowymiarowy pontyfikat" był "misją na służbie prawdzie o Bogu i o człowieku oraz pokoju na świecie". Przypomniał słowa swego poprzednika, wypowiedziane przez niego w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w 2002 roku: "Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga". 

Przypomnijmy, że święty Jan Paweł II, jeszcze jako pracownik fabryki Solvay przychodził do kaplicy w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Zapewne w tamtych trudnych latach orędzie Miłosierdzia Bożego było dla niego oparciem i źródłem nadziei.

Jako biskup, a następnie metropolita krakowski, chętnie przybywał do Łagiewnik, gdzie głosił okolicznościowe homilie, a także brał również udział w sympozjach organizowanych na temat Bożego Miłosierdzia. 5 października 1965 roku, po zasięgnięciu opinii ówczesnego prefekta Świętego Oficjum, kard. Alfreda Ottavianiego, abp Karol Wojtyła rozpoczął proces informacyjny dotyczący życia i cnót siostry Faustyny Kowalskiej, zakończony uroczyście 20 września 1967 roku.

Kardynałowi Karolowi Wojtyle bardzo zależało na tym, by wynieść na ołtarze siostrę Faustynę. Po jego decyzji przeniesiono jej doczesne szczątki do kaplicy klasztornej. Kardynał Wojtyła nie ustawał w wysiłkach, aby usunąć wszelkie przeszkody nieustannie pojawiające się w tej sprawie procesu beatyfikacyjnego. Wielokrotnie interweniował w Watykanie, udowadniając stosownymi dokumentami, że wydany 19 listopada 1958 roku dekret Świętego Oficjum, zakazujący kultu Bożego Miłosierdzia przekazanego przez siostrę Faustynę, powinien być uznany za nieobowiązujący. Tak też się stało. 30 czerwca 1978 roku Kongregacja Doktryny Wiary wydała Notyfikację odwołującą zakaz szerzenia nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Biskup Wojtyła proces beatyfikacyjny siostry Faustyny, a jako papież Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 roku ogłosił siostrę Faustynę Kowalską błogosławioną, natomiast 30 kwietnia 2000 roku zaliczył ją w poczet świętych. Zgodnie z jej przepowiednią, kanonizacja świętej odbyła się w dwóch miastach: w Rzymie, na placu św. Piotra, i w Krakowie Łagiewnikach, poprzez telemost, dzięki któremu pielgrzymi zgromadzeni w Krakowie mogli być świadkami uroczystości w Watykanie, a na placu św. Piotra można było obserwować Mszę Świętą w Łagiewnikach.

Przybywając do Krakowa w 1997 św. Jan Paweł II powiedział: "Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała to orędzie w tragiczne doświadczenia drugiej wojny światowej. W tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu".

 

Papież Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r. przez swego następcę Benedykta XVI, oraz kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. przez papieża Franciszka. Obydwie uroczystości odbyły się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

                       

 "Modlitwa za wstawiennctwem Sw. Jana Pawla II-go

Janie Pawle II  nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie...

Wierząc, że przez Twoją wiarę,

modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga

Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryje

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała ojcu...

 

Święty Janie Pawle II
Apostole Miłosierdzia Bożego
módl się za nami!

 

Drukuj cofnij odsłon: 353 aktualizowano: 2018-10-22 05:05 | utworzono: 2018-08-26 04:13:28 Do góry