Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Duchowość chrześcijańska

Jak odnaleźć swoją duchowość

Aby prawdziwie i autentycznie odnaleźć własną duchowość, czyli to, co może nas poruszać w wierze i motywować do wysiłków na drodze do Boga, powinniśmy nie ustawać w modlitwie i nieustannie modlić się o cierpliwość. Tak rozpoznamy własną duchowość, a w niej wolę Bożą i powołanie

Konrad Zaborowski SDS

 Historia duchowości chrześcijańskiej mówi o wielkim bogactwie i różnorodności sposobów przeżywania tajemnicy Boga w życiu człowieka, o wielości dróg, na których człowiek spotyka swego Stwórcę i Zbawcę, o różnych metodach modlitwy i ascezy, które prowadzą do zjednoczenia z Nim w miłości i uczestnictwa w Jego misji.

 Na przykład benedyktyńska szkoła życia wewnętrznego opiera sie  przede  wszystkim  na  liturgii  i  jej  rozważaniu, a hasło ora et labora – módl się i pracuj – doskonale oddaje styl życia osób żyjących tą duchowością. Duchowość dominikańska akcentuje ogromną rolę poznania, czyli władzy rozumu, w życiu wewnętrznym, w kontakcie człowieka z Bogiem, natomiast franciszkanie podkreślają pracę woli człowieka, która ich zdaniem odgrywa ważniejszą rolę niż rozum na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Szkoła karmelitańska koncentruje się na modlitwie, która ma prowadzić do kontemplacji Boga, natomiast duchowość ignacjańska skupia się na medytacji, pracy nad sobą i rozumnej współpracy człowieka z Bogiem, która jest walką o królestwo Boże na ziemi pod sztandarem Chrystusa. Także dzisiaj w życiu Kościoła możemy dostrzec bardzo bogatą mozaikę różnych duchowości. Są wśród nich stare szkoły, które wyrosły z charyzmatów benedyktynów, franciszkanów, dominikanów, karmelitów, jezuitów oraz nowe duchowości, które w życie Kościoła wnoszą powstające wspólnoty i ruchy.

 W tej niezwykle bogatej panoramie duchowości współczesnego Kościoła bardzo ważne miejsce zajmuje duchowość św. Siostry Faustyny. Historycy, którzy będą opisywać duchowość XX czy XXI wieku, będą musieli sięgnąć do postaci tej skromnej, polskiej zakonnicy, apostołki Bożego Miłosierdzia, gdyż  już dzisiaj gołym okiem widać jej  wpływ na życie religijne naszej epoki i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mówiąc o duchowości św. Siostry Faustyny, mamy na uwadze przede wszystkim jej zasadnicze rysy, którymi są: poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplacja w codzienności, doskonalenie w sobie postawy zaufania wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich, umiłowanie Kościoła i Eucharystii oraz nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia.

 

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Drukuj cofnij odsłon: 438 aktualizowano: 2018-08-30 02:04 | utworzono: 2018-08-25 19:26:05 Do góry