Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Apostolat Przyjaciol Jezusa Milosiernego

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje...” Dz 163

Apostolat Przyjaciół Jezusa Miłosiernego

Jako Przyjaciele Jezusa Miłosiernego pragniemy szerzyć Boże Miłosierdzie zgodnie z orędziem jakie On sam przekazał całemu światu przez św. siostrę Faustynę. Chcemy poznawać prawdziwe Oblicze Miłosiernego Boga w Piśmie Świętym, oraz korzystając z duchowego przekazu pozostawionego nam przez św. Faustynę w jej „Dzienniczku”, uczyć się jak żyć Miłosierdziem. Razem z nią chcemy doświadczać Bożej miłości.

Jeśli czujesz się powołanym do bycia świadkiem i Apostołem Miłosierdzia w naszej parafii i w swoim środowisku i pragniesz pogłębić swoją wiarę oraz ufność w Miłosierdzie Boże, a także pomóc innym w odkrywaniu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, możesz  włączyć się do naszego Apostolatu Przyjaciol Jezusa Miłosiernego przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Baltimore!

Apostoł miłosierdzia

To człowiek, który dzieli się nadzieją z innymi jak chlebem. Nie ukrywa problemów i trudności ani też nie próbuje bagatelizować zagrożeń, ale przyjmuje wobec nich postawę nadziei. Wie bowiem, że Miłosierdzie Boże jest większe od jakiegokolwiek zła. Wszystko zawierza Bożej wszechmocy.  Apostoł Bożego Miłosierdzia wychodzi naprzeciw ludzi i nikogo nie odtrącając - zbliża ich do siebie. Potrafi ukazywać piękno zwyczajnej obecności, prostych gestów życzliwości, dobrego słowa, uśmiechu. W ten sposób przekonuje o pięknie życia, którego sekretem jest przebywanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

Czekamy na Ciebie

Aby dobrze przygotować się do bycia apostołem Bożego Miłosierdzia, członkowie nasi podejmują formację. Podstawowy program formacyjny trwa 4 lata. Korzystamy z podręczników przygotowanych dla wspólnoty „Faustinum” przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach:

  • I rok    – Poznawać Miłosierdzie,
  • II rok   – Żyć ufnością,
  • III rok  – Żyć miłosierdziem,
  • IV rok  – Współpracować z Miłosierdziem

 

Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o Pismo Święte, dokumenty Kościoła, oraz „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.   

Spotkania formacyjne odbywają się w 1-szy i 4-ty piątek każdego miesiąca po Mszy Świętej połączonej z nabożeństwem z prośbą o uzdrowienie o 7 PM  w bibliotece kościelnej.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego,osłaniam je przez życie całe , jak czuła matka swe niemowlę,  a w godzinę  Śmierci nie będę  im sędzią , ale miłosiernym Zbawicielem (dz. 1075)

Członkowie zobowiązani  są do:

- służby milosierdziem przez konkretne czyny,

   posługi, ofiarowane modlitwy i cierpienia

- codziennego odmawiania Koronki do Bożego

   Miłosierdzia w intencjach Kościoła , w intencjach

   Wspólnoty  i wszystkich tych, które członkowie

  Wspólnoty wnoszą , a takze w intencjach

  Wszystkich proszących  nas o modlitwę ludzi

  (intencje podane w internecie i w księdze),

  Z dodaniem do każdej intencji - wg woli Bożej

- comiesięcznego nabożeństwa „Drogi Krzyżowej ”

Drukuj cofnij odsłon: 485 aktualizowano: 2018-10-11 02:07 | utworzono: 2018-08-25 20:53:15 Do góry