22
Czerwiec Czwartek
08:30 Msza św. języku angielskim
fwerwerwe

pl

Po chwili usłyszałam głos w duszy taki: nie lękaj się niczego, nic nie dotknie się ciebie bez woli Mojej. Dziwna siła wstąpiła w dusze moją, po tych słowach Pana, cieszę się niezmiernie jak dobrym jest Bóg.
(Dz 541)