Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Cel Apostolatu

 

 

Celem Apostolatu Przyjaciół Jezusa Miłosiernego

jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego ”, pełnienie dzieł miłosierdzia , którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym oraz modlitewne wspieranie Apostolatu

Zobowiązanie to nie obowiązuje pod grzechem ale zaniedbanie osłabia całą wspólnotę.

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego,osłaniam je przez życie całe , jak czuła matka swe niemowlę,  a w godzinę  Śmierci nie będę  im sędzią , ale miłosiernym Zbawicielem (dz. 1075)

Członkowie zobowiązani  są do:                                                                         

- służby milosierdziem przez konkretne czyny, posługi, ofiarowane modlitwy cierpienia 

- codziennego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencjach Kościoła , w intencjach. Wspólnoty i wszystkich tych, które członkowie Wspólnoty wnoszą, a takze w intencjach Wszystkich proszących  nas o modlitwę ludzi (intencje podane w internecie i w księdze), Z dodaniem do każdej intencji - wg woli Bożej - comiesięcznego nabożeństwa „Drogi Krzyżowej ”

 https://www.youtube.com/watch?v=vG9k36NKX7M

 

 Zgodnie z obietnicą Pana Jezusa

 każdy kto przyczynia się do szerzenia Kultu Miłosierdzia Bożego ma udział w łaskach związanych z poszczególnymi  formami tego nabożeństwa.

 Ufność w dobroć Boga, czynna miłość do blizniego, być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) oraz godnie przyjąć Komunię Świętą, to niezbędne warunki by móc korzystać z tych wspaniałych darów  Boga. 

 

Święto Miłosierdzia Bożego

 Ma najwyższa rangę spośród wszystkich postaci nabożeństwa Miłosierdzia Bożego pezkazanego nam w objawieniach św. Faustyny. Tak jak Jezus pragnął,  Święto to jest wywyższone odpustem zupełnym:

 "która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar". W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej jako szkarłat"  (Dz.699)

 

Godzina Miłosierdzia:

 "O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją...."[Dz., 1320]

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 "W pewnej chwili, gdy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łask z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu." [Dz., 687]

 

"Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa: każdą duszę bronię w godzinie śmierci jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego." [Dz., 811]

 

Obraz

 "Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały. (Dz. 48)

 "Te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę, objaśnił Jezus Świętej Faustynie -,, blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz... Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.”(Dz. 299)

 

Szerzenie Miłosierdzia Bożego

 "Dziś powiedział mi Pan: zapisz córko Moja te słowa: Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce...Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz, gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny."[Dz., 1540, 1541]


Drukuj cofnij odsłon: 332 aktualizowano: 2018-10-11 02:42 | utworzono: 2018-09-18 03:57:19 Do góry