Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Apostolat Przyjaciół Jezusa

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje...” Dz 163

 

 Apostolat Przyjaciół Jezusa Miłosiernego

 

Apostoł miłosierdzia

 

 To człowiek, który dzieli się nadzieją z innymi jak chlebem. Nie ukrywa problemów i trudności ani też nie próbuje bagatelizować zagrożeń, ale przyjmuje wobec nich postawę nadziei. Wie bowiem, że Miłosierdzie Boże jest większe od jakiegokolwiek zła. Wszystko zawierza Bożej wszechmocy.  Apostoł Bożego Miłosierdzia wychodzi naprzeciw ludzi i nikogo nie odtrącając - zbliża ich do siebie. Potrafi ukazywać piękno zwyczajnej obecności, prostych gestów życzliwości, dobrego słowa, uśmiechu. W ten sposób przekonuje o pięknie życia, którego sekretem jest przebywanie z Bogiem i drugim człowiekiem.

 Jako Przyjaciele Jezusa Miłosiernego pragniemy szerzyć Boże Miłosierdzie zgodnie z orędziem jakie On sam przekazał całemu światu przez św. siostrę Faustynę. Chcemy poznawać prawdziwe Oblicze Miłosiernego Boga w Piśmie Świętym, oraz korzystając z duchowego przekazu pozostawionego nam przez św. Faustynę w jej „Dzienniczku”, uczyć się jak żyć Miłosierdziem. Razem z nią chcemy doświadczać Bożej miłości.

Jeśli czujesz się powołanym do bycia świadkiem i Apostołem Miłosierdzia w naszej parafii i w swoim środowisku i pragniesz pogłębić swoją wiarę oraz ufność w Miłosierdzie Boże, a także pomóc innym w odkrywaniu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, możesz  włączyć się do naszego Apostolatu Przyjaciol Jezusa Miłosiernego przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Baltimore!  

 Czekamy na Ciebie!

 Spotkania formacyjne odbywają się w 1-szy i 4-ty piątek każdego miesiąca po Mszy  Świętej połączonej z nabożeństwem z prośbą o uzdrowienie o 7 PM  w bibliotece kościelnej.

 

 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

 

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia tak wobec duszy jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

 

 Akt zawierzenia  świata Bożemu Miłosierdziu

 

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen. 

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002 

  

Drukuj cofnij odsłon: 284 aktualizowano: 2018-10-22 05:29 | utworzono: 2018-10-11 01:23:07 Do góry