Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Nabożeństwo z prośbą o uzrdrowienie

Msza Święta 

Nabożenstwo Uwielbienia z modlitwą Uzdrowienia

 

o godzinie 7:00 pm w każdy pierwszy piątek miesiąca

 

 

Nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca jest w Kościele rzymskokatolickim jedną z form

kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia

Wystawienie Najświętszego Sakramentu  i okazja do indywidualnej adoracji od godziny 4 pm i potem aż do godziny 8:30 am w sobotę.

 

Spowiedź: piątek  o 6:30 pm

 

Praktyka modlitwy o uzdrowienie, pojmowane jako dar Boży i odpowiedź na modlitwę pełną wiary, zakorzeniona jest w tradycji i nauczaniu Kościoła. Jednak do niedawna kojarzona była raczej z fenomenami z życia świętych jako łaska potwierdzająca ich szczególną bliskość z Bogiem i charyzmat wstawiennictwa, a także z sanktuariami jako miejscami wybranymi suwerennie przez Boga.

 

Jezus, zapowiadając znaki towarzyszące ewangelizacyjnej działalności uczniów, zapewnił, że zawsze będzie ze swoim Kościołem (Mt 28,20), a ci, którzy będą w Niego wierzyć, będą też dokonywać znaków, jakich On sam dokonywał (Mk 16,15; J 14,1-12). Wyraźną wolą Jezusa jest to, aby ludzie wszystkich czasów mogli doświadczyć Jego zbawczej bliskości. W posłudze uczniów sam Jezus pragnie być obecny jako Ten, który dziś pochyla się nad chorymi i cierpiącymi, aby mogli być uzdrowieni.

 

Bez wątpienia szczególnym miejscem i sposobem doświadczania obecności Chrystusa w Kościele są sakramenty święte. Kościół naucza, że „w sakramentach Chrystus nadal nas «dotyka», aby nas uzdrowić” (KKK, 1504), i „wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała” (KKK, 1509).

 

Uczestnicy Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie mają możliwość pogłębienia swej wiary eucharystycznej przez subiektywne doświadczenie obecności Chrystusa w Eucharystii i Jego realnego, zbawczego działania. Jak zaznacza się we wspomnianych wskazówkach, liczne świadectwa uczestników takich modlitw wskazują na konkretne i trwałe owoce tych modlitw, nie tylko w wymiarze doznanych uzdrowień i ożywienia wiary, lecz także w znaczeniu odnowy życia sakramentalnego. Wiele osób osobiście doświadcza obecności i działania zmartwychwstałego Chrystusa, który poprzez sakramenty udziela swojej życiodajnej łaski.

 

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z CZASU WSPANIAŁYCH ŁASK!


Pierwsze piątki miesiąca – warunki

 

1) Do Komunii świętej Wynagradzającej trzeba przystępować w kolejne pierwsze piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby wierny nie może w kolejny pierwszy piątek przyjąć Eucharystii, to nowennę musi rozpocząć od nowa.

2) Jeżeli wierny nie jest w stanie łaski uświęcającej, powinien przystąpić przed Eucharystią do sakramentu pokuty i pojednania. Sama praktyka pierwszych piątków miesiąca nie wymaga jednak wcześniejszej spowiedzi.

3) W pierwszy piątek miesiąca Komunia Święta powinna być przyjmowana jako zadośćuczynienie za grzechy całej ludzkości.

 

 

 

 

Drukuj cofnij odsłon: 347 aktualizowano: 2019-02-19 02:32 | utworzono: 2018-08-30 02:48:03 Do góry