Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Miłosierdzie Boże

Przedmiotem kultu Bożego Miłosierdzia

jest miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego a całkowita, dziecięca ufność wobec Boga, to decydujący czynnik w otrzymaniu tego  miłosierdzia.

 Zarówno ufność jak i praktykowanie miłosierdzia czynem, słowem i modlitwą jest warunkiem otrzymania łask związanych z obietnicami Pana Jezusa względem tego nabożeństwa.

"Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu (Dz 687). "Niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosiedziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem (Dz 1520)

"Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca" (Dz 1578).

 "Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliżnim: pierwszy - CZYN, drugi - SLOWO, trzeci - MODLITWA; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu" (Dz 742).

 "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone - uprzedzając sądy Moje miłosierdziem" (Dz 1317).


Modlitwa o ufność

Duchu Święty, daj mi łaskę ufności niezachwianej ze względu na zasługi Pana Jezusa, a bojaźliwej ze względu na moją słabość.

Gdy ubóstwo zakołacze do mego domu: JEZU, UFAM TOBIE
Gdy nawiedzi mnie choroba, albo dotknie kalectwo: JEZU, UFAM TOBIE
Gdy świat mnie odepchnie i nienawiścią ścigać będzie: JEZU, UFAM TOBIE
Gdy czarna potwarz mnie skala i przesyci goryczą: JEZU, UFAM TOBIE
Kiedy opuszczą mnie przyjaciele i ranić mnie będą mową i czynem: JEZU, UFAM TOBIE.

Duchu miłości i miłosierdzia, bądź mi ucieczką, słodkim pocieszeniem, błogą nadzieją, bym w najtrudniejszych okolicznościach życia mojego nigdy nie przestawał Ci ufać!”. (Bl.ks. Michal Sopoćko)                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=OQnkEfv7A1I

Drukuj cofnij odsłon: 591 aktualizowano: 2018-10-11 00:51 | utworzono: 2018-08-21 01:47:50 Do góry