Version: PL | EN
Baltimore - Holy Rosary Church
fwerwerwe

Duchowość

Odnalezienie miejsca, w którym prawdziwie bije nasze serce, jest trudne, bardzo trudne. Jednak gdy rozpoznajemy to miejsce, gdy odnajdujemy swą duchowość – autentycznie odczuwamy wolę Bożą i wówczas możemy się zmierzyć z każdą trudnością życiową, a pozostając wiernymi Bogu, ufając w Jego miłosierdzie, zwyciężamy! Poznajemy Prawdę i ona nas wyzwala!

 Konrad Zaborowski SDS


Człowiek dojrzały duchowo odkrywa najważniejszy dla swego istnienia fakt, że został stworzony z miłości i że życie poza miłością staje się agonią. Najważniejszym owocem dojrzałości duchowej jest zdolność do kochania i do przyjmowania miłości. Człowiek dojrzały rozumie, że miłość to coś więcej niż uczucie: to decyzja troski o czyjeś dobro. Decyzja ta realizowana jest poprzez słowa i czyny dostosowane do sytuacji i zachowania drugiej osoby. Człowiek dojrzały nie myli miłości z naiwnością. Wie, że to, iż kocha drugą osobę, nie daje tej osobie prawa do wyrządzania mu krzywdy. Dojrzałość duchowa sprawia, że mam odwagę chwalić i wspierać tych, którzy postępują w sposób odpowiedzialny, potrafię upominać i nie przeszkadzać cierpieć tym, którzy nie kochają i krzywdzą samych siebie oraz jestem w stanie stanowczo bronić się przed tymi, którzy próbują wyrządzać mi krzywdę.

Ks. Marek Dziewiecki

Drukuj cofnij odsłon: 475 aktualizowano: 2018-08-30 02:18 | utworzono: 2018-08-30 01:56:49 Do góry