fwerwerwe

Bulletin

Z Nadzieją Spoglądaj na Krzyż/ Look at the Cross with Hope (March 31, 2019)

Widowisko słowno-muzyczne (po polsku i angielsku) /
Poetry and songs (in Polish and English)

 

31 marca 2019; 11:45-12:45 / 
March 31, 2019; 11:45 AM - 12:45 PM

Holy Rosary Church
(w sali pod kościołem / under the church)
408 South Chester Street
Baltimore, MD 21231


 

 

Przedstawienie Wielkopostne

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Czas ten pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć je na nas samych.
31-ego marca, w Kawiarence Kosciola matki Bożej Ròżańcowej w Baltimore odbył się przepiekny spektakl słowno-muzyczny pt “Z Nadzieją spoglądaj na krzyż”, przygotowany przez Polskie Koło Teatrale z Silver Spring. 
Program obejmował pieśni wielkopostne-oazowe: "Grajmy Panu", „Bóg jest miłością”, „Mój Mistrzu”, „Nie płacz to tylko krzyż”, „Jeszcze się kiedyś rozsmucę”, "Barka" (zaśpiewana wspòlnie z publicznością) oraz słynne wiersze Ks. Jana Twardowskiego, Ernesta Brylla, Zbigniewa Herbrta, Grzegora Stasiaka, Andrzeja Dyczewskiego, Juliana Tuwima i innych.
Wszyscy wsłuchiwali się w artystyczne deklamacje przeplatane przepięknymi pieśniami.

Oto fragmenty najpiękniejszych wierszy:

"Teraz wiem, ze musisz byc przeraźliwie doskonaly i nieśmiertelny..."   

"Na skraju myśli stanełam o Panie myśląc o Miłości Twej.
Czym Ona jest, ta Miłość Twa? (...)”

"Gdy wjeżdżał w mury miasta Lud śpiewał mu — "Hosanna"
Płakała tylko jedna Najświętsza Maria Panna..."

"...Mówią, On nauczał z tego miejsca...(...)
Ale zebrałem coś po tym kazaniu Kosze chleba. Ułomki wprawdzie ..."

"Memento mori mnie nie smuci bo przecież w zmartwychwstanie wierzę..."

"Co u nas? Jak to u nas. Lepiej być nie może Bóg upadł. Lecz w ogóle u nas nie najgorzej
Żyjemy świetnie, bo jeszcze żyjemy i nie zginęło nam nic oprócz kraju”

"Jeszcze się kiedyś rozsmucę, Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie... (...)
Że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie… "

Autor: Anna Kajkowska

 

Drukuj cofnij odsłon: 875 aktualizowano: 2019-04-11 02:29 Do góry