fwerwerwe

Polish School

Tak przedstawia się podział na grupy i przedmioty w naszej szkole.

O naszej szkole

Do szkoły przyjmowane sa wszystkie dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granicą oraz obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi.

Dzieci przyjmowane są w wieku od 3 do 14 lat.

W roku 2017/18 w zależności od liczby dzieci zapisanych do szkoły planowane są następujące klasy:

1.   Grupa przedszkolna trzylatków

2.   Grupa przedszkolna czterolatków

3.   Klasa zerowa

4.   Klasa I

5.   Klasa II

6.   Klasa III

7.   Klasa IV

8.   Klasa V

9.   Klasa VI

Klasy będą łączone, jeśli liczba dzieci jest zbyt mała.

 

Zajęcia w polskiej szkole odbywać się będą w sobotę co dwa tygodnie od 9:30 do 13:00. Nauka będzie obejmować następujące przedmioty:

1.   Katecheza dla dzieci klas 0-VI (I Komunia św. w klasie III)

2.   Język polski

3.   Język polski z elememtami przyrody (dla klas I-IV) lub historii i geografii Polski (dla klas V-VI)

Drukuj cofnij odsłon: 4659 aktualizowano: 2017-11-05 08:01 | utworzono: 2012-06-09 17:31:59 Do góry