fwerwerwe

Bulletin

WIECZÓR UWIELBIENIA 8 GRUDNIA 2017

 NAJBLIŻSZY  WIECZÓR  UWIELBIENIA 8 grudnia po wieczornej Mszy Świętej. 

 

,,Wejdźcie, uwielbiajmy, padajmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.”  (Ps. 95, 6-7)

Święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan: ,,W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście…” (Tes. 5, 18-19).  Jak pisze Maria Vadia w swej książce ,,Uwolnij swoje źródła!’: ,, Bożą wolą wobec nas jest, byśmy przechodząc przez różne sytuacje, zawsze Mu dziękowali!  W królestwie Ducha następują zmiany, kiedy podejmujemy krok wiary i zaczynamy Mu dziękować, tak jak nakazują nam Pisma.
Kiedy nasze oczy są utkwione w Jezusie możemy Mu dziękować za wiele rzeczy! Dziękuj Mu za Jego dobroć, za zbawienie i za życie wieczne, za dar Ducha Świętego, za Jego miłosierdzie, współczucie, cierpliwość i wierność  wobec ciebie. Dziękuj Mu za Eucharystię, dziękuj Mu za to, ze masz gdzie mieszkać, za przyjemną ciepłą wodę bieżącą, za ogrzewanie, za nowe buty, które byłeś w stanie kupić. Dziękuj Mu za wysłuchana prośbę. Dziękuj Mu za swoją żonę/męża, dzieci i krewnych. Dziękuj Mu za wszystko, za co chcesz! Bądź spontaniczny! W takiej atmosferze łatwo jest wejść w uwielbienie tehillah.
Możemy wtedy mówić np. tak: Panie Jezu, Ty jesteś: Królem Królów; Panem panów; Dobrym Pasterzem; Księciem Pokoju;  Chwałą Ojca; Alfą  i Omegą;  Barankiem Bożym;  Lwem Judy; Światłością świata; Chlebem życia; Panem Zastępów; Krzewem winnym; Drogą, Prawdą i Życiem; Życiem i Zmartwychwstaniem; Synem Bożym; Gwiazdą Poranną; Mesjaszem; Zbawicielem świata; Bramą Owiec; Oblubieńcem; Królem Chwały; Dawcą życia.
Wychwalaj Pana za Jego Krew przelaną za ciebie. Kiedy zrozumiesz Jej moc, chwała popłynie z samej głębi twego serca. Dlaczego? Ponieważ ta Krew jest naszym ZWYCIĘSTWEM!
Drukuj cofnij odsłon: 1218 aktualizowano: 2017-12-09 08:43 Do góry