fwerwerwe

Bulletin

Lenten Retreat/Rekolekcje Wielkopostne, March 08-11, 2019

 

 

On October 17, Donata Farbaniec from the Congregation of Our Lady of Mercy came to the USA to take up permanent ministry at the National Shrine of St. John Paul II in Washington. In various ways, I will give people this "gift of God for our time", which is the message of mercy which Jesus entrusted to Sister Faustina, and which John Paul II gave to the Church and to the world for the third millennium. The National Shrine of St. John Paul II in the United States is the main pastoral initiative of the Knights of Columbus, a Catholic, brotherly secular organization with about two million members worldwide.

 

 

17 października br. s. Donata Farbaniec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przyjechała do USA, aby podjąć stałą posługę w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Na różne sposoby będzie nieść ludziom ten „dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest orędzie Miłosierdzia, które Jezus powierzył św. Siostrze Faustynie, a które św. Jan Paweł II dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie. Narodowe Sanktuarium św. Jana Pawła II w USA jest główną duszpasterską inicjatywą Rycerzy Kolumba, katolickiej, bratniej organizacji świeckiej zrzeszającej około dwa miliony członków na całym świecie.

Drukuj cofnij odsłon: 293 aktualizowano: 2019-03-16 04:15 Do góry