fwerwerwe

slideshow

Przyjaciele Jezusa Miłosiernego

Członkiem Wspólnoty Przyjaciół Jezusa
Miłosiernego ma prawo zostać każdy chrześcijanin -
katolik, pragnący szerzyć kult Jezusa Miłosiernego,
pracować nad osobistym uświęcaniem, służyć
w miarę swoich możliwości bliźnim.
Wspólnotę tworzyć mogą wszyscy, bez względu na
wiek, płeć, stan cywilny, czy stan zdrowia. Jezus
potrzebuje każdego chętnego współpracownika.
Członkowie zobowiązani są do:
- służby miłosierdziem przez konkretne czyny, posługi,
ofiarowane modlitwy i cierpienia
- codziennej modlitwy
- codziennego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia w
intencjach Kościoła, w intencjach Wspólnoty i wszystkich tych,
które członkowie wspólnoty wnoszą, a także w intencjach
wszystkich proszących nas o modlitwę ludzi (intencje podane
w internecie i w księdze), z dodaniem do każdej intencji -
wg woli Bożej
- comiesięcznego nabożeństwa „Drogi Krzyżowej” (można
odmawiać w domu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego)
- Wejście we wspólnotę jest całkowicie dobrowolne.
- Odejście ze wspólnoty nie pociąga za sobą żadnych prawnych
konsekwencji, gdyż członkowie nie składają żadnych ślubów ani
zobowiązań. Jeśli pragniesz dołączyć do wspólnoty, skontaktuj
się z Lidią Gajec, koordynatorem grupy.

Drukuj cofnij odsłon: 4154 aktualizowano: 2017-07-17 05:24 Do góry